KONTAKTI

Dokumenti potrebni za upis primljenih kandidata u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2020/2021.godine

Nakon objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata Akademiji i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 16.07 -24.07.2020. godine u periodu od 11 do 14 sati

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti od 16.07 -24.07.2020. godine u periodu od 11 do 14 sati