KONTAKTI

Produžen rok za prijave STUDENTI – Erasmus+ Konkurs za međunarodnu mobilnost: Cartes Arts Consorcium, Španija

POZIV ZA STUDENTE zimski semestar 2024/2025

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su ponuđene studijske oblasti: umjetnost; dizajn; konzervacija i restauracija

Deatljnije informacije možete pogledati na linkovima:

https://www.escrbc.com/es/
https://cifp.eis.gal/
https://www.escolarte.com/
https://edublog.educastur.es/eaotablon/
https://escoladeartelugo.com/
https://www.esdapc.cat/es/
https://www.escueladeartecorella.com/
https://escueladeartesuperior.educacion.navarra.es/web/
https://easd.es/https://eapicasso.com/
https://easdburgos.es/la-escuela/la-escuela/
https://www.esapa.org/
https://escolaconservacion.gal/?lang=eshttps://feiformacion.com/

STIPENDIJA:    6 studenta

PRIJAVA:         Prijava se vrši slanjem potrebnih dokumenata na email intrenational@alu.unsa.ba

  • Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:
  • 1. Motivacijsko pismo
  • 2.  CV
  • 3. Kopija pasoša

* svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku

ROK ZA PRIJAVU:  15. 05. 2024 godine

OSIGURANJE je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

VIZA stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

  • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKONšto dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

Za sve dodatne informacije:

Prof. Srđa Hrisafović, prodekan za međunarodnu saradnju –
s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Nađa Softić –
n.softic@alu.unsa.ba

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije
https://alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja/

CARTES Brochure