KONTAKTI

Fondacija Hastor – Konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente – upisane prvi put u akademskoj 2015./2016. godini.
Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na državnim univerzitetima u BiH.
Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web stranici Fondacije Hastor.
Krajnji rok za apliciranje je 30.10.2015. godine do 16:00 sati.
USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

* državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
* redovno upisani studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na državnim fak ultetima na području čitave Bosne i Hercegovine;
* ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.5 i više ;
* nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije
Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

* ličnu/osobnu iskaznicu
* indeks
* kućnu listu
* potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
* za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje
Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

* rodni list
* uvjerenje o državljanstvu
* uvjerenje o nekažnjavanju
* kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
* potvrda o redovnom studiranju
* potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine
* ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije
Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.
Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta i usmjerenje na fakultetu.
U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na mail: fondacija@hastor.ba
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
– See more at: http://fondacijahastor.ba/konkurs-za-dodjelu-stipendija-studentimaicama-za-skolsku-2015-2016-godinu/#sthash.jSMPP9pW.dpuf

    Konkurs je objavljen: