Fotografija (II ciklus)

Trajanje programa: 2 semestra (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti - fotografija

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar:

 • Fotografija VII a) dokumentarna / b) primjenjena, 7 ECTS, obavezni
 • Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija - digitalna grafika I, 3 ECTS, obavezni
 • (*) Izborni predmet, 2 ECTS, izborni
 • Priprema završnog rada, 15 ECTS,obavezni

II semestar:

 • Fotografija VIII a) dokumentarna / b) primjenjena, 7 ECTS, obavezni
 • Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija - digitalna grafika II, 3 ECTS, obavezni
 • (*) Izborni predmet, 2 ECST, izborni
 • Završni rad: 15 ECTS, obavezni

(*) Lista izbornih predmeta:

Zimski semestar

 • Fotografija - digitalna grafika I
 • Razvoj oblikovanja - dizajn i arhitektura
 • Industrijsko oblikovanje 
 • Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti
 • Vizuelne komunikacije
 • Postobjektna umjetnost

Ljetni semestar

 • Fotografija - digitalna grafika II
 • Razvoj oblikovanja - savremene komunikacije i dizajn
 • Industrijsko oblikovanje - drvo u industrijskom oblikovanju
 • Savremene tendencije u umjetnosti BiH i na regionalnoj sceni 
 • Vizuelne komunikacije i primjenjeni dizajn
 • Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numerička slika)  

Napomena: Student u semestru bira jedan izborni predmet sa liste izbornih predmeta.