KONTAKTI

Interni poziv za učešće u prvom ciklusu TRAIN programa u akademskoj 2021/22.

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu i sljedećem link-u:
https://www.unsa.ba/novosti/interni-poziv-za-ucesce-u-train-programu-u-p…

Rok za podnošenje prijave za učešće je 30. 12. 2021. godine.