KONTAKTI

Izložba radova nastavnika i saradnika ALU u Školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu ima zadovoljstvo predstaviti se Izložbom radova nastavnika i saradnika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu u Galeriji Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu u periodu od 15. do 28. aprila. 2022. godine.

Ovom prilikom, vodeći računa o zahtjevima i mogućnostima galerijskog prostora SŠPU, trideset i sedam autora i autorica se predstavilo sa radovima realiziranim u različitim medijima – slikarstvo, kiparstva, grafika, fotografija, grafički i produkt dizajn.
Izložba je rezultat dugogodišnje aktivne suradnje i dobre prakse koje ove dvije obrazovno-umjetničke institucije njeguju. Značajan broj naših nastavnika i suradnika je pohađao ovu školu, a svake godine nemali broj završenih učenika umjetničke škole postaju našim studentima i kasnije ostvaruju značajne profesionalne, umjetničke i pedagoške karijere.
Ove godine, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, osnovana 1972. godine kao prva visokoškolska obrazovna likovno-umjetnička institucija na prostoru Bosne i Hercegovine, zvanično obilježava 50 godina kontinuiranog rada i djelovanja u javnoj, obrazovnoj, znanstvenoj i kulturno-umjetničkoj sferi kako na bosanskohercegovačkom, tako i na regionalnom i internacionalnom planu.

Izložba radova nastavnika i saradnika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu realizirana u suradnji s SŠPU jedan je od kulturno-umjetničkih sadržaja kojim obilježavamo jubilarni 50. rođendan ALU.

Na izložbi svoje radove izlažu:

Adi Karailo                                                                     Ismar Žalica
Admir Mujkić                                                                  Iva Simčić
Amela Hadžimejlić                                                         Ivan Hrkaš
Amer Bakšić                                                                  Jasmina Gavrankapetanović Redžić
Amer Hadžić                                                                 Jasna Mujkić
Amer Mržljak                                                                 Lea Jerlagić
Anesa Kadić Šačić                                                         Marina Finci
Asim Đelilović                                                                Mirsad Begović
Bojan Hadžihalilović                                                      Mirsad Šehić
Dalida Karić Hadžiahmetović                                         Natalija Salikhovich
Daniel Premec                                                               Nataša Perković
Darko Šobot                                                                  Nela Hasanbegović
Darko Stanić                                                                  Renata Papišta
Dejan Slavuljica                                                             Salem Pezić
Denisa Šečerbajtarević                                                  Salih Teskeredžić
Dragana Antonić                                                            Samir Sućeska
Fikret Libovac                                                                Sandro Drinovac
Ira Skopljak Viteškić                                                      Tatjana Milaković
Vanesa Prodanović Durmišević

Galerija