KONTAKTI

Javni konkurs za izbor dekana Akademije likovnih umjetnosti UNSA

Na osnovu čl. 135. stav (3) i 137. st. (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), čl. 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (broj: 03-239.2/19 od 13.03.2019. godine), Vijeće Akademije likovnih umjetnosti, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)
AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

                                                                       za mandatni period 2019 – 2023.

 

 

Konkurs možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: