KONTAKTI

I Predmet Konkursa
1. Predmet Konkursa je izbor idejnog rješenja suvenira Grada Sarajeva, po kategorijama:
I Suvenir s odgovarajućim pakovanjem velike vrijednosti – cca 200,00 KM
II Suvenir s odgovarajućim pakovanjem srednje vrijednosti – cca 100,00 KM
III Suvenir s odgovarajućim pakovanjem manje vrijednosti – cca 50,00 KM
IV Suvenir s odgovarajućim pakovanjem male vrijednosti – cca 10,00 KM

Detalje konkursa možete pogledati na narednom linku: