KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos – Asistent za oblast Fotografija

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22) u skladu sa Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti 03-249.2.3/22 od 13.05.2022.godine i 03-653.2/22 od 14.12.2022.godine , Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosit na raspisivanje konkursa broj 01-7-50/22 od 25.05.2022. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na zapošljavanje na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu broj: 02-04-4396-35/22 od 27.10.2022. godine raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

1. Asistent za oblast Fotografija , 1 izvršilac

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: