KONTAKTI

KONKURS za izbor u akademsko zvanje – Asistent za Oblast fotografija

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97  Zakona o visokom obrazovanju (Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo ,broj 33/17, 35/20 i 40/20 i 39/21)

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: