KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u škloskoj 2016/2017. godini (dokument u prilogu).

Dokument je objavljen: