KONTAKTI

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na ALU u 2014/2015.

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,
o b j a v l j u j e

K O N K U R S

ZA UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU
U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI

 

(dokument u prilogu)

Konkurs je objavljen: