KONTAKTI

Metodički odgovori na izazove realizacije nastavnih aktivnosti

Spremnost i brzina kojom je nastavno osoblje odgovorilo na potrebe konteksta, s ciljem osiguranja kontinuiteta nastavnog procesa i kvalitete realizacije nastavnih aktivnosti, iako su takva nastojanja iznimno vrijedna, ne bi bila dostatna da je izostala spremnost studenata da uče sa svojim profesorima i asistentima o novim online mogućnostima i prihvate izazove koje se pred njih postavljaju. No, nije li upravo to jedna od poželjnih karakteristika onih koji se pripremaju biti nastavnicima? Biti spreman na učenje i realizaciju aktivnosti koje ponekad nisu u zoni komfora, nadvladati strah od aktivnosti koje nas plaše jer ih ne možemo niti anticipirati i ne odustati radi prepreka na koje nailazimo, karakteristike su koje su pokazali studenti i studentice I i II ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.
Kako metodičke aktivnosti u školskom okruženju nije bilo moguće realizirati, pred studente i studentice I ciklusa studija, u okviru predmeta Metodika likovnog odgoja IV (obavezni i izborni)  stavljen je izazov realizacije istih u online okruženju putem različitih platformi i aplikacija. Individualni rad sa studentima/cama u procesu pripreme donosio je najrazličitije izazove: od onih vezanih za obuku o upotrebi platformi, podesnih softvera, prilagodbi likovnih medija i tehnika, do onih pedagoško-psihološke prirode. Međutim, pristajali su biti vođeni kroz proces, iznimno suradljivi i odgovorni, skoro dječije radoznali šta će se sve dogoditi, kako će učenici reagirati… Proces zahtjevne pripreme i prilagodbe imao je za rezultat dvadeset realiziranih nastavnih online časova na predmetu Likovna kultura,  u JU „Gimnazija Obala“ i OŠ „Grbavica 1“. Iznimnu zahvalnost za priliku i podršku izražavamo menadžmentu navedenih škola i profesorima/cama Likovne kulture. Svi časovi su bili uspješno realizirani, a iskustvo će sigurno biti neizbrisivo u sjećanjima i učenika i studenata/ica sudeći prema refleksijama i povratnim informacijama.
Međutim, izazovima tu nije bio kraj. Nastojeći održati kvalitetnu saradnju s Uredom za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!), studentice II ciklusa studija su u okviru predmeta Metodika likovnog odgoja VI planirane radionice sa studentima/cama, također, realizirale u online okruženju. Ciljevi radionica su bili usmjereni ka povezivanju i ugodnom druženju u virtualnom prostoru, slobodnom izražavanju vlastitih ideja i emocija putem kreativnih procesa, upoznavanju s različitim podesnim likovnim tehnikama za koje nije potrebno prethodno znanje uz upotrebu materijala koje se mogu naći u svakoj kući, te relaksaciji od stresa prouzrokovanog trenutnom situacijom i socijalnim distanciranjem. Bilo je prekrasno vidjeti kako studenti/ce studentima/cama – jedni/e drugima, nastoje olakšati okolonosti u kojima su zatečeni. I u konačnici, nastojeći promovirati i važnost društveno odgovornih aktivnosti, realizirana je i jedna likovna radionica za mališane našeg grada.
Iskustva studenata/ica, kao realizatora/ica navedenih aktivnosti, potvrđuju da je učenje činjenjem najaktivnija didaktičko-metodička paradigma učenja te da je uvijek moguće pronaći načine da prepreke pretvorimo u prilike ukoliko to želimo. A kada imamo studente/ice – buduće nastavnike/ce, koji/e su spremni/e učiti i činiti nove stvari, onda smo sigurni da su ciljevi navedenih predmeta ostvareni.

Pod metorstvom doc. dr Sandre Bjelan-Guska i v. ass. mr Nele Hasanbegović su realizirane navedene metodičke aktivnosti, od strane studenata i studentica četvrte i pete godine Akademije likovnih umjetnosti: Ana Milijević i Samra Krunešić (sa odsjeka Slikarstvo), Eldina Kožljak i Emina Nurkić (sa odsjeka Grafika), Amila Bajrić, Amna Delić, Semra Zaimović, Sven Erbez, Šejla Manjgafić, Kasim Kajdić (sa Nastavničkog odsjeka), Ana Dobrilović, Adna Muslija, Almedina Jusufović, Amina Mahmić, Klea Vlašić, Dolores Mrnjavac, Salem Pezić (sa Nastavničkog odsjeka – II ciklus studija).

Detaljne informacije o realiziranim nastavnim časovima i likovnim radionicama u online okruženju je moguće pogledati u e-portfolijima naših studenata/ica, dok su isti dostupni na  slijedećim linkovima:

Ana Milijević
E-portfolio

Amna Delić
E-portfolio

Semra Zaimović
E-portfolio

Amila Bajrić
https://onedrive.live.com/redir?resid=742342AC4A10D174%21838&authkey=%21…

Kasim Kajdić
https://onedrive.live.com/redir?resid=ED2485C9C7B482D5%21142&authkey=%21…

Ana Dobrilović
http://anadobrilovic.epizy.com/index.html/

Amina Mahmić
https://myarteducationportfolio.weebly.com/

Adna Muslija
https://muslijaadna.wixsite.com/mysite

Galerija