Obavještenja II Ciklus

Konkurs/natječaj “RUKE PRIJATELJSTVA ” organizuje i provodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, u okviru projekta „25 godina partnerstva u BiH“.

U Bosni i Hercegovini aktivan program Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs).

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa KJU Porodičnim savjetovalištem KS organizira radionicu o mentalnom zdravlju u vrijeme vanrednih okolnosti, kao što je pandemija b

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO - JULSKOG ISPITNOG ROKA

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E