Obavještenja Oglasi

Izvještaj komisije za izbor u nastavnoumjetničko zvanje Vanredni profesor na oblasti: Crtanje i Slikanje možete pogledati ovdje:

IPAK projekat Delegacije Evropske unije u BiH raspisao je umjetnički konkurs za vizuelni prikaz korupcije, štetnih posljedica korupcije, značaja borbe protiv korupcije i potrebe za izgradnjom kultu

Informaciju o realizaciji nastave od 12.03. do 26.03.2021 možete pogledati ovdje:

TRAKYA UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS
INTERNATIONAL EXHIBITION
"PANDEMIC INSPIRATIONS"
ONLINE MIXED EXHIBITION
15.04.2021 - 30.04.2021

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“