KONTAKTI

Obavještenje o odbrani završnog rada kandidata Cikotić Kenana i Gec Iman – II ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Prirodno-matematički fakultet
Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija

O B A V J E Š T E N J E

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara br. 3 branit će završni rad drugog ciklusa studija

Kandidat: Cikotić Kenan

Tema rada: Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva u džamiji Husein – kapetana Gradaščevića

Odbrana će se održati u srijedu, 02.02.2022. godine sa početkom u 10 sati u prostoru Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3 uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine branit će završni rad drugog ciklusa studija

Kandidatkinja: Gec Iman

Tema rada: Konzervacija i restauracija na skulpturama od gipsa galerijskog formata

Odbrana će se održati u srijedu, 02.02.2022. godine sa početkom u 12 sati u prostoru Umjetničke galerije BiH, Zelenih beretki 8, Sarajevo, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Sarajevo, 01.02.2022