KONTAKTI

Obilježena 63.godišnjica UNSA

U povodu obilježavanja 63. godišnjice Univerziteta u Sarajevu u srijedu 19. decembra 2012. godine upriličena je svečana sjednica Senata na kojoj je promovirano pet profesora emeritusa.

Na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu rektor prof. dr. Muharem Avdispahić je promovirao pet penzionisanih redovnih profesora: prof. Metku Kraigher-Hozo (Akademija likovnih umjetnosti), dr. Miru Šunjić-Beus (Ekonomski fakultet), dr. Lidiju Lincender-Cvijetić (Fakultet zdravstvenih studija), dr. Hajriju Konjhodžić-Raščić (Stomatološki fakultet sa klinikama) i dr. Mustafu Podžu (Veterinarski fakultet).

„Profesori emeritusi na ovaj način ostaju dio akademske zajednice kojoj će doprinijeti radom kao mentori, članovi komisija, recenzenti rukopisa i istraživači naučnoistraživačkih projekata. Oni su svoje karijere ugradili u stubove obrazovanja i doprinijeli tome da Univerzitet u Sarajevu bude ugledna akademska institucija“, naveo je rektor Avdispahić.

Svečanoj sjednici Senata prisustvovao je i prof. dr. Damir Marjanović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koji je uz čestitke profesorima emeritusima naveo: „Svaka promocija u obrazovanju i nauci predstavlja znak da akademska zajednica u BiH nastavlja napredovati.“

U okviru obilježavanja „Univerzitetskih decembarskih dana“ i 63. godišnjice postojanja i rada Univerziteta u Sarajevu, u prostorijama Rektorata predstavljena je i Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo (03.-20.12.2012.).

//fotografije sa svečane sjednice Senata (link) i otvaranja izložbe (link)/ (foto© Univerzitet u Sarajevu;  izvor: Univerzitet u Sarajevu)//