Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

Detalje konkursa možete pogledati ovdje: