KONTAKTI

Ponovni konkurs za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3

 

Na osnovu članova 94.103 i 104 Zakona o visokom obrazovanju /Službene novine Kantona Sarajevo, br.43/08) i člana 157, a u vezi sa članom 162. Pravila Akademije likovnih umjetnosti

 

o b j a v lj u j e

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Poništava se Konkurs  za izbor u akademsko zvanje – sva zvanja (nastavna) za oblasti – predmete objavljen 17.10. 2011. godine u dnevnom listi Oslobođenje zbog tehničke greške pod tačkom 5. i 6. datog konkursa

i

 

raspisuje

 

PONOVNI  KONKURS

za izbor u akademsko zvanje – sva zvanja (nastavna)

za oblasti – predmete:

  1. Slikanje –Crtanje – Nastavnički odsjek……………………………1 izvršilac
  2. Crtanje – Slikanje – Nastavnički odsjek…………………………..1 izvršilac
  3. Grafika – Crtanje – Odsjek grafika…………………………………..1 izvršilac
  4. Večernji akt – Kreativni crtež akta…………………………………..1 izvršilac
  5. Likovne tehnologije – (Likovna tehnologija I i II, Grafička

tehnologija, Tehnologija zidnog slikarstva, Slikarska

tehnologija I i II, Kiparska tehnologija I – IV i

Anatomija artefakta)……………………………………………………….1 izvršilac

6.   Grafički dizajn – Uvod u grafički dizajn i Grafika knjige

Odsjek grafički dizajn ……………………………………………………1 izvršilac

 

 

Uslovi za izbor u akademsko zvanje utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije.

Iz prijavu se prilažu: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor.

U prijavi naznačiti akademsko zvanje za čiji izbor se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

    Konkurs je objavljen: