KONTAKTI

Ponovni konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2016/2017.godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,
o b j a v l j u j e
PONOVNI K O N K U R S
ZA UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU
U ŠKOLSKOJ 2016/2017 GODINI

Konkurs je objavljen: