KONTAKTI

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina – prvi upisni rok

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina (I upisni rok).

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste (11.07 i 12.07),  o kojoj je Vijeće Akademije obavezno donijeti odluku 13.07.2023. godine. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 14.07.2023. godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti nakon objavljivanja konačne rang liste, u periodu od ponedjeljka 17.07.2023. do petka 21.07.2023. godine.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan izvršiti upis i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih umjetnosti, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.

Mape radova možete preuzeti u Studentskoj službi svaki radni dan od 11 do 13 sati.

Služba za nastavu i studentska pitanja

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija, studijska 2023/2024. godina (I upisni rok). 

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste (11.07 i 12.07), o kojoj su Vijeće Akademije i Vijeće Prirodno – matematičkog fakulteta obavezni donijeti odluku 13.07.2023. godine. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovore dostavljate na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizadara 3, Sarajevo.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 14.07.2023.godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti nakon objavljivanja konačne rang liste, u periodu od ponedjeljka 17.07.2023. do petka 21.07.2023. godine.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan izvršiti upis i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.

Služba za nastavu i studentska pitanja