KONTAKTI

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini – drugi konkursni rok

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija – drugi konkursni rok (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dana 17.09.2018. godine, u 11:00 sati.

 

Na objavljenu preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću Akademije u roku od 3 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 10-14 sati.

 

Kandidati su dužni podići svoje mape u Studentskoj službi do 28.09.2018. godine. Poslije ovog datuma Akademija ne odgovara za predate radove.

 

Konačna rang lista će biti objavljena u petak, 21.09.2018. godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti od 24.09 – 28.09.2018.

Dokumenti potrebni za upis će biti objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Akademije.

 

    Konkurs je objavljen: