KONTAKTI

Radovi studenata Odsjeka produkt dizajn na predmetu Unikatno oblikovanje III izloženi u galeriji Shimadai u Kyotu

Radovi studenata Odsjeka produkt dizajn na predmetu Unikatno oblikovanje III, pod vodstom prof. Ognjenke Finci u saradnji s asist. Natašom Perković izloženi su u galeriji Shimadai u Kyotu u martu 2014. godine, u okviru festivala Hinamitsuri. Radovi Merjem Agić, Maše Čengić, Marijane Džambo, Olje Luetić, Fedže Lukovca i Tarika Rizvanovića ušli su u selekciju izložbe.

Festival je dio hiljadugodišnje tradicije obilježavanja carskog vjenčanja iz perioda Hei, kada se izlažu ženske lutke tradicionalne izrade ili savremene interpretacije.

Projekat je realizovan u saradnji sa Royal College of Art u Londonu, galerijom Shimadai u Kyotu i Japanskom amasadom u BiH.

Više informacija možete naći na web stranici galerije Shimadai: http://shimadai-gallery.com.