KONTAKTI

Rezultati prijemnog ispita za upis na I ciklus studija školska 2013/2014 godine – ponovni konkurs

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo objavljuje preliminarnu rang-listu rezultata prijemnog ispita ponovnog konkursa za upis u I godinu prvog ciklusa studija za školsku 2013/2014. godinu (održanog 02.09 – 06.09. 2013. god.).

Rezultate prijemnog ispita i pojašnjenje o načinu bodovanja možete preuzeti u prilogu.

Dokument je objavljen: