KONTAKTI

Western Balkans Fund (WBF) programi za stipendiranje fakulteta, profesora i studenata

1. Visegrad Fellowship – WBF u suradnji sa IVF (International Visegrad Fund) trenutno ima objavljen poziv za dodjelu fellowshipa za PHD holders i PHD students. Ovaj fellowship uključuje potpuno finansiranje kraćih boravaka (2-10 sedmica) navedene skupine u jednoj od V4 (Poland, Czech Republich, Hungary and Slovakia). Naredne sedmice, u utorak 14.05. u 11:00 sati će biti organizirana online info sesija gdje zainteresirani mogu dobiti više informacija. A inače, detalji ovog fellowshipa su dostupni na WBF site-u.
• Za registraciju za online info sesiju: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_DHlZDvVGi-jMOiPUwPge_qN2Jlpa-HbHWfPPcrecUhuiUw/viewform
• Za više informacija o fellowship-u: https://westernbalkansfund.org/western-balkans-visegrad-fellowships/

2. Internship program – WBF trenutno ima otvoren poziv za internship za studente do 25 godina. Radi se o dvije sedmice stažiranja u WBF u Tirani, prevoz i smještaj su plaćeni + “pocket money” je obezbjeđen. Predviđeno je stažiranje u prve dvije sedmice juna, ali fleksiblni smo sa terminima (uzimajući u obzir eventalne ispitne rokove studenata). Za prijavu i više informacija: Job Apply (wbfportal.org)

3. MOVE grants – program namjenjen pojedincima, finansiramo projekte u trajanju do 6 mjeseci u iznosu do 5.000 EUR, sa ciljem podrške mobilnosti građana regije i međusobnog umrežavanja. Primjeri projekata koje smo finansirali do sada za profesore, studente i drugo akademsko osoblje uključuje gostujuća predavanja na univerzitetima u regiji, nadogradnja kurikuluma, izlaganja na stručnim i akademskim forumima, razna istraživanja itd. Ovaj grant će opet biti otvoren u Oktobru ove godine. U međuvremenu, osnovne informacije su u ovom kratkom videu: https://www.youtube.com/watch?v=ll3fJO714SM

4. ERC (Empowering Regional Cooperation) Grants – grantovi namjenjeni organizacijama (fakulteti su eligable) u iznosu do 30.000 EUR za projekte u trajanju do 6 mjeseci. Poziv je otvoren danas i traje do 17.05.2024. Link za više informacija i prijavu na:https://wbfportal.org/applicant/

Western Balkans Fund