Oglasi

Odluku o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustavnovi doc. mr. Sandru Drinovcu možete pogledati ovdje:

Udruga Metamedij u suradnji s Odsjekom za vizualne komunikacije Umjetničke akademije u Splitu organizira radionicu spekulativne dizajnerske prakse pod nazivom ‘’The Otherness Toolkit’’.

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

6. Javorwood festival objavljuje otvoreni poziv svim scenskim, muzičkim i likovnim umjetnicima da se prijave sa svojim radovima, gdje mogu nastupiti na jednoj od Javorwood pozornica.

Obavještavamo vas da je zbog slabe izlaznosti studenata na anketu, UTIC odlučio produžiti rok za studentsku evaluaciju provođenja online nastave na  Akademiji likovnih umjetnosti za predmete/n

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

Syndicate content