Oglasi

Pozivamo vas na  trening "Iskustva u procesu akreditacije studijskih programa" u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, a koji će se održati  21. 11. 2018.

Raspored hospitovanja za novembar možete pogledati u nstavku:

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103.

 Nastavnik: prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić

Oblast Estetika

Termini konsultacija:

Ponedjeljak 13:00 – 15:00

Utorak 13:00 – 16:00