Obavještenja III Ciklus

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

U sklopu svoje misije jačanja prijateljstva između Japana i BiH putem intelektuale i kulturne razmjene, Vlada Ja

IZLOŽBA "BLOOD AND HONEY: A BALKAN WAR JOURNAL" U GALERIJI 11/07/95

 

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo o našem ljetnom kursu njemačkog jezika, koji će se održati u Minhenu, Njemačka.