Obavještenja Oglasi

Nastavnik /sva zvanja / na predmetima :Osnovi modelovanja I i II, Modelovanje I i II, Kreativna obrada materijala I-IV.

 

Upis studenta u školsku 2015/2016.godinu je od 14.09 -25.09.2015. godine. 

Dokumente potrebne za upis možete naći u dokumentu u prilogu.