Obavještenja oglasi

Raspored predavanja za prvu i drugu godinu  I ciklusa studija, ljetni semestar, školske 2015/2016.godine možete preuzeti u dokumentu u prilo

Dokumente potrebne za ovjeru zimskog i upis ljetnog semestra školske 2015/2016.godine možete preuzeti u dokumentu u prilogu. 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja