KONTAKTI

Međunarodna saradnja ALU (CEEPUS)

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu postala član CEEPUS mreže (Central European Exchange Programme for University Studies Network) i da će u narednoj akademskoj godini, sa partnerima mreže, implementirati projekat pod nazivom A.L.I.C.E (Architecture/Landscape/Interior/Culture/Emotions).

Institucija koja koordinira mrežu je Visoka šola za dizajn u Ljubljani a partneri mreže su: ALU Sarajevo – Odsjek za produk i grafički dizajn (BiH), Akademija umjetnosti u Splitu – Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija (HR), Univerzitet u Zagrebu – Šumarski fakultet (HR), Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (SRB), Univerzitet prirodnih nauka – Odsjek za dizajn namještaja (PL), Fakultet za prirodne nauke i inženjering – Odsjek za tekstil, Ljubljana (SLO). Osnovni fokus ove platforme je interdisciplinaran i uključuje različita polja umjetnosti i dizajna poput produkt dizajna, dizajna enterijera, industrijskog dizajna, tekstilnog dizajna, grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija, ilustracija, itd.

Pozivamo sve studente i nastavnike zainteresirane za učešće u projektu, a u skladu sa navadenim kriterijima za izbor, da se obrate prof. Srđi Hrisafoviću, prodekanu za međunarodnu suradnju ALU UNIVERZITETA U SARAJEVU (s.hrisafovic@alu.unsa.ba).

 

MOBILNOST STUDENATA

Student koji aplicira za CEEPUS stipendiju za mobilnost mora biti u status studenta. Kriteriji pri selekciji su sljedeći:

 • Studenti treće godine studija imaju prioritet;
 • Suradnja-projekat studenta na trenutnoj temi A.L.I.C.E. projekta;
 • Portfolio studenta;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika (odnosno jezika institucije na kojoj se gostuje);
 • Definiran, popunjen i potpisan Sporazum o učenju;
 • U slučaju većeg broja pristiglih aplikacija potrebno je dostaviti pismo preporuke.

Prosjek ocjena studenta neće biti razmatran.
Sve aplikacije će biti razmatrane od strane koordinatora matične institucije i šefa odsjeka.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 • Aplikacija
 • Prihvatno pismo
 • Sporazum o učenju
 • Prijepis ocjena
 • Potvrda mobilnosti
 • Studentski izvještaj

 

MOBILNOST NASTAVNIKA

Kriteriji pri selekciji:

 • Suradnju u sklopu CEEPUS A.L.I.C.E. mreže;
 • Mobilnost relevantna za trenutnu tematiku A.L.I.C.E. projekta;
 • Mobilnost koja ima za cilj  predavanja u sklopu ljetnih/zimskih škola;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika (odnosno jezika institucije na kojoj se gostuje);
 • Pismo poziva od institucije na kojoj se planira gostovati;
 • Plan i program predavanja odobren od strane institucije na kojoj se planira gostovati;
 • Mobilnost koja ima za cilj proizvodnju zajedničkih priručnika i udžbenika.

Dokumente u PDF format kao i detaljnije informacije o projektu i članovima  mreže možete pronaći na:

 

ISKUSTVA KORISNIKA STIPENDIJE