KONTAKTI

Adis Fejzić, Ph.D. – gostujuća online predavanja

U okviru programa Diaspora for Development (D4D) i organizaciji IOM-a BiH i ALU Sarajevo, kipar Adis Fejzić, Ph.D. za studente koji pohađaju nastavu na Odsjeku kiparstvo i na predmetima Kiparska tehnologija II i IV i Osnovi kiparske tehnologije II, održati će četiri gostujuća online predavanja.

Adis Elias Fejzić je diplomirao i magistrirao na Odsjeku kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Posljednjih petnaestak godina živi i radi u svojstvu slobodnog umjetnika u Australiji, gdje je stekao iskustvo i kao univerzitetski profesor. Najčešće putuje na relaciji Sarajevo – Brisbejn (Brisbane), gdje je na Koledžu za umjetnost u Kvinslendu (Queensland College of Art, Griffith University) stekao diplomu doktora nauka.

Termin predavanja: 05. maj, 12:00 – 14:00h
Tema predavanja: Umjetnost stećaka
Generalni historijsko-kulturološki prikaz ove autentične bosanskohercegovačke tradicije kroz presjek multidisciplinarnog doktorskog istraživanja posvećenog analizi stećaka i kao nacionalnog kulturnog naslijeđa i kao kamene skulpture.
Prezentacija opusa AdisKontinuitet umjetnosti stećaka (dekonstrukcija tradicionalnog i konstrukcija ličnog umjetničkog izraza).

Termin predavanja: 12. maj, 12:00 – 14:00h
Tema predavanja: Direktno klesanje skulpture u kamenu
Povijest kamene skulpture.
Evolucija metodološko-tehničkih pristupa izradi kamene skulpture.
Međuovisnost (jedinstvo i jednost) kreativnog i tehničko-tehnološkog aspekta u izradi kamene skulpture postupkom direktnog klesanja kamena.

Termin predavanja: 19. maj, 12:00 – 14:00h
Tema predavanja: Portret
Generalna povijest i uvod u kreativni, psihološki i tehnički aspekt portretne umjetnosti.

Termin predavanja: 26. maj, 12:00 – 14:00h
Tema predavanja: Ikonologija i ikonografija
Uvod u čitanje i razumijevanje ikonologije i ikonografije u vizualnim umjetnostima i poticaj mladim umjetnicima za svjesno razvijanje i korištenje ikonološko-ikonografskih metoda i sadržaja u vlastitom djelu.