KONTAKTI

Bauhaus Goes South-East Europe: City Lab Mostar 2013

BAUHAUS GOES SOUTH-EAST EUROPE
CITY LAB MOSTAR 2013
Umjetničke intervencije u javnom prostoru

27.05. – 10.06.2013.
 

Bauhaus Goes South-East Europe „City Lab Mostar 2013“ je projekt koji Bauhaus Universität/MFA program Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije (Weimar) realizira u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti (Sarajevo), Fakultetom likovnih umjetnosti – Univerzitet umetnosti (Beograd) i Univerzitetom „Džemal Bijedić“ Odsjek likovnih umjetnosti (Mostar).

Projekt je započeo u mjesecu aprilu predavanjem na temu Dekonstrukcija spomenika (2004-2006) koje je historičarka umjetnosti Dunja Blažević (SCCA Sarajevo) održala u prostorijama Bauhaus Univerziteta u Weimaru, te ukazala na značaj ovog projekta u kontekstu razumijevanja historijske pozadine i današnje političke i kulturne situacije u zemljama bivše Jugoslavije.

U Mostaru, u periodu 27.05. – 10.06.2013., realizirat će se druga faza projekta čiji je fokus na suradničkom radu četrdeset studenata koji dolaze sa spomenutih univerziteta, a odnosit će se na proučavanje ekonomskog, socio-političkog i kulturnog konteksta grada,  kao i realizaciju privremenih umjetničkih intervencija u javnom prostoru. S obzirom da se radi o heterogenoj grupi učesnika/ca, zanima nas da li i pod kojim uvjetima je moguće prevođenje translokalnih narativa u specifični kontekst Mostara, kao i otkrivanje potencijala produktivnog zajedništva i suučesništva u proučavanju i proizvodnji umjetnosti u javnom prostoru. Stoga je naša primarna preokupacija usmjerena na kritičko promišljanje umjetničke proizvodnje u visokopolitiziranom kontekstu Mostara.

Istraživanje i rad na umjetničkim konceptima odvijat će se u suradnji sa historičarkama umjetnosti i koordinatoricama projekta Anjom Bogojević (Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo) i Amilom Puzić (Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar), profesoricom Danicom Dakić i stručnim suradnicama Anke Hannemann i Monicom Sheets (Bauhaus Universität, Weimar) u prostorijama Univerziteta „Džemal Bijedić“ i javnom prostoru Mostara.

Sve projektne aktivnosti podržane su od strane DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) fondacije.

Galerija