KONTAKTI

CARTES MOBILNOST Španija, rok za prijavljivanje 15. mart – Poziv za nastavnike i studente

POZIV ZA NASTAVNIKE I STUDENTE – rok za prijavljivanje 15. mart

U sklopu međunarodne saradnje sa organizacijom Cartes iz Španije, Likovna Akademija Sarajevo raspisuje konkurs za mobilnost nastavnika i studenata. Akademije i fakultete uključene u program razmjene i studijske programe možete naći u priloženoj brošuri. Za sve ostale informacije obratite se Emai-om na
s.hrisafovic@alu.unsa.ban.softic@alu.unsa.ba

•    Institucija: CARTES
•     Država: Španija
•    Period boravka: NASTAVNICI – ljetni semestar 2022/2023 godine, zimski semestar 2023/2024. godine,
STUDENTI – zimski semestar 2023/2024. godine.

KO SE MOŽEPRIJAVITI?

•    Nastavnici Akademije likovnih umjetnosti
•    Studenti Akademije likovnih umjetnosti
o    Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su ponuđene  studijske oblasti:
–    Design:Product, Interior, Fashion, Furniture…
–    Conservation and Restoration of cultural heritage
–    Graphic and Multimedia Design, including Animation and Videogames
–    Fine Arts