KONTAKTI

Četvrti nagradni likovni konkurs Studentski dani 2020: ‘’Čiji je to grad?’’

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, pod pokroviteljstvom Općine Centar i u saradnji sa mikrokreditnom organizacijom Iute Credit BiH, organizira četvrti nagradni konkurs Studentski dani 2020 na temu ‘’Čiji je to grad?’’.

Manifestacija Studentski dani 2020 je projekat kojim će se omogućiti prezentacija radova studenata završnih godina akademija likovnih umjetnosti sa područja Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta je stimulacija mladih ljudi, pružanje podrške njihovim idejama, te promoviranje stvaralaštva mladih generacija i stvaranje ambijenta za njihov veći uticaj u društvu.

U prilogu se nalaze detaljne informacije o navedenom konkursu:

Konkurs je objavljen: