KONTAKTI

CITY LAB MOSTAR 2013 (07.06. – 09.06.2013.)

CITY LAB MOSTAR 2013
Umjetničke intervencije u javnom prostoru
07.06. – 09.06.2013.

 

City Lab Mostar 2013 je dugoročni projekt koji Bauhaus Universität/MFA program Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije (Weimar) realizira u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti (Sarajevo), Fakultetom likovnih umjetnosti/Univerzitet umetnosti (Beograd) i Univerzitetom „Džemal Bijedić“ Odsjek likovnih umjetnosti (Mostar).

Nakon desetodnevnog studijskog boravka i suradničkog rada četrdeset studenata, koji dolaze sa spomenutih fakulteta, u periodu od 07.06. do 09.06. 2013. godine realizirat će se niz umjetničkih intervencija na različitim lokacijama u gradu Mostaru. Umjetničko istraživanje odnosilo se na propitivanje mogućnosti prevođenja translokalnih narativa u specifični kontekst Mostara, kao i otkrivanje potencijala produktivnog zajedništva i suučesništva u proučavanju i proizvodnji umjetnosti u javnom prostoru. Intervencije su proizašle iz proučavanja ekonomskog, socio-političkog i kulturnog konteksta grada, gdje je primarna preokupacija umjetnika bila usmjerena na kritičko promišljanje umjetničke proizvodnje u visokopolitiziranom kontekstu Mostara.

Istraživanje i rad na umjetničkim konceptima odvijali su se u suradnji sa historičarkama umjetnosti i koordinatoricama projekta Anjom Bogojević (Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo) i Amilom Puzić (Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar), profesoricom Danicom Dakić i stručnim suradnicama Anke Hannemann i Monicom Sheets (Bauhaus-Universität Weimar).

Sve projektne aktivnosti podržane su od strane DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) fondacije.

Mapu City Lab Mostar 2013, zajedno sa točnim rasporedom intervencija i imenima umjetnika možete preuzeti sa: http://goo.gl/maps/3M6Rb