CARTES MOBILNOST Španija, rok za prijavljivanje 15. mart - Poziv za nastavnike i studente

POZIV ZA NASTAVNIKE I STUDENTE - rok za prijavljivanje 15. mart

U sklopu međunarodne saradnje sa organizacijom Cartes iz Španije, Likovna Akademija Sarajevo raspisuje konkurs za mobilnost nastavnika i studenata. Akademije i fakultete uključene u program razmjene i studijske programe možete naći u priloženoj brošuri. Za sve ostale informacije obratite se Emai-om na
s.hrisafovic@alu.unsa.ba, n.softic@alu.unsa.ba

•    Institucija: CARTES
•     Država: Španija
•    Period boravka: NASTAVNICI - ljetni semestar 2022/2023 godine, zimski semestar 2023/2024. godine,
                                STUDENTI - zimski semestar 2023/2024. godine.

KO SE MOŽEPRIJAVITI?

•    Nastavnici Akademije likovnih umjetnosti
•    Studenti Akademije likovnih umjetnosti
     o    Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
   

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su ponuđene  studijske oblasti:
-    Design:Product, Interior, Fashion, Furniture...
-    Conservation and Restoration of cultural heritage
-    Graphic and Multimedia Design, including Animation and Videogames
-    Fine Arts

 

PreviewAttachmentSize
CARTES BROCHURE.pdf388.26 KB