KONTAKTI

DAN OTVORENIH VRATA, 28.06.2017 u sklopu Godišnje izložbe studentskih radova

Dragi srednjoškolci, maturanti,
uvaženi roditelji i nastavnici,

Akademija likovnih umjetnosti organizira „Dan otvorenih vrata“ u svrhu prezentiranja života i rada na Akademiji, utemeljenih na likovnosti i kreativnosti. U periodu kada je potrebno donijeti odluku o upisu na odgovarajući Fakultet/Akademiju cilj nam je informirati srednjoškolce, roditelje i nastavnike o potencijalima i kvalitetima nastavnog plana i programa koji nudi Akademija, kao i o prostornim kapacitetima kojima raspolažemo.

Srdačno Vas pozivamo da nas posjetite povodom DANA OTVORENIH VRATA 28. juna u periodu od 13:00 do 15.00 sati.

Jedan od najznačajnijih događaja u životu Akademije je GODIŠNJA IZLOŽBA STUDENTSKIH RADOVA, koja predstavlja izvrsnu priliku da se predstave i sagledaju rezultati zajedničkog rada nastavnika i studenata i da se skrene pažnja na buduće nosioce kulturne, obrazovne i proizvodne djelatnosti u oblasti likovnog oblikovanja i djelovanja. Srdačno Vas pozivamo da nam se pridružite na ovogodišnjoj izložbi, koja će biti upriličena 28. juna u periodu od 13:00 do 15:00 sati.

Dodatne informacije o upisnim rokovima i ostalim dešavanjima na Akademiji likovnih umjetnosti možete pronaći na www.alu.unsa.ba