KONTAKTI

Dan otvorenih vrata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu – 24.5.2023.

Autor plakata: Ajla Balijagić

U okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu organizira „Dan otvorenih vrata“ u srijedu 24. maja 2023. u periodu od 10:00-15:00h.

U nastojanju da se zadovolje evropski kriteriji umjetničke naobrazbe Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu teži ka permanentnom inoviranju i obogaćenju nastavnih planova i programa u duhu savremenog društvenog razvoja i razvoja umjetnosti te trendova u visokom obrazovanju. Nastava se odvija na studijskim programima: Nastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn, Produkt dizajn i Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija (ALU i PMF).

Vodič za buduće studente i studentice Akademije likovnih umjetnosti UNSA

Datum održavanja: