KONTAKTI

Djela bosanskohercegovačkih umjetnika, 22.juli-25.august 2013.

DJELA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH UMJETNIKA
zbirka u nastajanju – legat A. Đelilovića Zavičajnom muzeju u Travniku

Galerija Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu
22. juli – 25. august 2013.

Dževad Hozo, Emir Dragulj, Seid Hasanefendić, Halil Tikveša, Radoslav Tadić, Salim Obralić, Nusret Pašić, Šejla Kamerić, Edo Numankadić, Mustafa Skopljak, Fikret Libovac, Andrej Đerković, Kenan Solaković, Amela Hadžimejlić, Admir Mujkić, Hasan Čakar, Tarik Samarah, Čedomir Kostović, Damir Šagolj, Almin Zrno, Milomir Kovačević Strašni, Mensud Kečo, Darko Stanić, Danis Fejzić, Irfan Handukić, Irfan Hozo.

Radovi koji čine ovu zbirku dio su fundusa umjetničkih djela Asima Đelilovića prikupljani otkupom i darivani od strane samih umjetnika. Sadržajno zbirku najvećim djelom čine djela koja su za većinu odabranih autora znakovita i nose osnovne elemente koji obilježavaju njihovo stvaralaštvo. Zajednička nit koja bi mogla objediniti većinu radova sadržanih u ovoj zbirci određena je Bosnom, njenim izazovima i tragičnom sudbinom zemlje u kojoj se “susreću svjetovi i sukobljavaju različite sile”. Ova se djela u tom smislu mogu shvatiti i kao “zapisi o zemlji”.