KONTAKTI

Dodatni konkurs Euroweb+ (Erasmus Mundus) 2015/2016.

EUROWEB+ je jedan od projekata u okviru Erasmus Mundus programa za akademsku i administrativnu mobilnost studenata, nastavnika i saradnika partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Koristeći mogućnosti ovog programa ali i ostalih Erasmus Mundus projekata, nekoliko stotina naših studenata, nastavnika i saradnika boravili su na partnerskim EU univerzitetima, a približno isti broj studenata, nastavnika i saradnika sa EU univerziteta gostovali su na našim organizacionim jedinicama.

U skladu sa pravilima, koordinatori programa su objavili dodatni konkurs za akademsku 2015/2016. godinu, koji je otvoren 10. juna 2015. godine, a trajati će do 24. avgusta 2015. godine.

Partnerski univerziteti na koje možete se prijaviti su:

1. Univerzitet Målardalen, Västeras, Švedska (koordinator)

2. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Bugarska

3. Univerzitet u Paderbornu, Njemačka

4. Univerzitet Balearskih otoka, Palma, Španija

5. Univerzitet Åbo akademija, Turku, Finska

6. Univerzitet L'Aquilla, Italija

7. Univerzitet Vrije, Amsterdam, Holandija

8. Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija

9. Sveučilište „Josip Juraj Strossmayer“ u Osijeku, Hrvatska

Prijave na ove stipendije se vrše online putem web stranice: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/
Dodatne informacije o ovom programu možete naći i na našoj web stranici: www.erasmus-unsa.ba .

Kroz EUROWEB+ program, za partnerske EU univerzitete se mogu prijaviti državljani zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija).

Rok za prijavu za Euroweb+ (po drugom krugu konkursa) je 24. avgust 2015. godine.

    Konkurs je objavljen: