KONTAKTI

Drugi konkursni rok – opće informacije o upisu u I godinu I ciklusa studija Interdisciplinarni studij: Konzervacija i restauracija

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI I PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTETU SARAJEVU

INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

 

Opće informacije o upisu u I godinu Prvog ciklusa studija –

Akademija likovnih umjetnosti i prirodno matematički fakultet u Sarajevu

 

Interdisciplinarni  studij  konzervacija  i  restauracija

 

DRUGI KONKURSNI ROK

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo  Obala Maka Dizdara 3  od 25. august – 03. septembar 2014.

 

Prijava na Konkurs

I

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

II

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu studija na Interdisciplinarni studij: Konzervacija i restauracija, Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno matematički fakultet u Sarajevu dužni su predati slijedeća dokumenta:
– zahtjev za upis  /preuzeti u Studentskoj službi Akadmemije likovnih umjetnosti/
– originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH
– originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
– izvod iz matične knjige rođenih

– uplatnicu na iznos od =40,00 KM /svrha uplate: prijava na Konkurs – primalac: Uni Credit Bank Akademija likovnih umjetnosti broj računa 3389002208256905
– druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (nagrade, priznanja i sl.).
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

III

Upis studenata u I godinu studija Interdisciplinarni studij : Konzervacija i restauracija, Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno matematički fakultet vršit će se na osnovu bodovanja, bez održavanja prijemnog ispita, po slijedećim kriterijima:
a) opći uspjeh iz srednje škole
b) uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta od značaja studij (strani jezik, te predmeti iz likovne umjetnosti, prirodnih i humanističkih nauka)

c) rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za studij (iz likovne umjetnosti, prirodnih i humanističkih nauka)

d)”Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke”, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0

IV

Bodovanje iz tačke III vrši se prema kriterijima objavljenim u Konkursu za upis studenata u I godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, a rang lista svih kandidata i spisak primljenih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Akademije likovnih umjetnosti i Prirodno matematičkog fakulteta  dana 05.09. 2014. godine u 15:00 sati.
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor vijećima NUV i NNV  u roku od tri dana po objavljivanju rang liste. NUV I NNV će u roku od tri dana odlučiti o prigovoru i o tome obavijestiti kandidata. Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća je konačna.

    Konkurs je objavljen: