KONTAKTI

Drugi septembarski ispitni termin za studijsku 2021/2022. godinu

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 09.09.2022. godine na Drugom septembarskom ispitnom terminu imate pravo polagati sve preostale ispite.

Ispite prijavljujete od 14.09.2022. godine do 2 dana prije održavanja ispitaputem eUNSA sistema (www.eunsa.ba)

Ukoliko za neki predmet nije zakazan septembarski ispitni termin molim da pošaljete obavještenje na e-mail studentska@alu.unsa.ba kako bi mogli zakazati termin i objaviti ispit za prijavu.

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email studentska@alu.unsa.ba.

Ukoliko imate problema sa PRIJAVOM NA eUNSA molim da se obratite na email eunsa@unsa.ba

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite na e-mail studentska@alu.unsa.ba do 16.09.2022.godine.

Obavještenje za prijavu ispita za Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija u sklopu dokumenta ispitnih termina u prilogu.

Služba za nastavu ALU