KONTAKTI

DŽEVAD HOZO (1938. – 2020.)

Dževad Hozo je rođen 10. maja 1938. u Užicu. Nakon završene gimnazije u Bihaću 1957. godine upisuje Studij povijesti umjetnosti u Beogradu. Studij je prekinuo i 1958. godine upisao Akademiju za likovnu umjetnost u Ljubljani. Nakon diplome 1963. godine upisuje specijalizaciju kod prof. R. Debenjaka. Za vrijeme studija boravio je u Parizu i Poljskoj, a naknadno je studijski boravio u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Maroku i Švicarskoj. Status slobodnog umjetnika imao je od 1966. do 1973. kada je postao docent za grafiku na novoosnovanoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu kao voditelj Katedre grafike. Sudjelovao je u oblikovanju programa Collegium Artisticuma i napisao rukopis o manualnim grafičkim tehnikama, kojeg je kasnije (1988. godine) izdao pod naslovom Umjetnost multioriginala. Godine 1981. Postao je član Akademije nauka i umjetnosti BiH. Samostalno je izlagao više od četrdeset puta, a grupno je sudjelovao na na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim izložbama, kao bijenalima i trijenalima. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za grafiku na prestižnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Bavio se ilustracijom, grafičkim oblikovanjem i autor je više knjiga o grafici. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika 2009. godine donijelo je odluku o proglašenju Zbirke umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Živio je i radio u Sarajevu i Neumu.

*Preuzeto iz kataloga 1. Međunarodnog trijenala grafike Livno, Livno: Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno, 2017.

U galeriji možete pogledati neke od radova akademika Dževada Hoze:
GALERIJA RADOVA

HOZO oslobodjenje 26-12-2020.pdf1.27 MB