KONTAKTI

EBSCO webinar, 06.12.2021

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa kompanijom EBSCO Information Services organizira dva webinara 6. decembra 2021. godine.
Webinari su namijenjeni studentima, nastavnom osoblju i bibliotekarima. Nakon webinara učesnici će moći lakše pretraživati EBSCO baze, citirati članak, slati članke e-mailom, sačuvati članke na Google Drive nalogu, izvesti metapodatke u softvere kao što je Zotero ili Mendeley, preuzeti e-knjige i sačuvati poglavlje određene knjige na lokalni uređaj.

Webinar je na engleskom jeziku.
EBSCO je agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Na platformi su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom. Univerzitet u Sarajevu je omogućio pristup određenim bazama podataka kojima korisnici pristupaju preko statičnih IP adresa organizacionih jedinica ili korištenjem korisničkog imena i šifre.

Pristupni podaci:
6. decembar 2021, 10:00-11:00 (webinar za studente):
https://ebscoczech.zoom.us/j/88999872029?pwd=V20zRURPcTB5VXNnZTNIdW8wNVR…
6. decembar2021, 12:00-13:00 (webinar za nastavno osoblje i bibliotekare)
https://ebscoczech.zoom.us/j/83644437023?pwd=a3dHRFZYQ2UyKzBTUFZueU91cjF…