KONTAKTI

Erasmus Days, 8. Staff Week i Sajam stipendija

U sklopu obilježavanja dana Erasmus programa širom Evrope (13-15. oktobar 2022. godine), Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira informativnu sesiju na kojoj će predstaviti Erasmus+ mobilnosti, proceduru prijavljivanja i trenutno otvorene pozive. Info sesija će se održati 13. oktobra 2022. godine s početkom u 13:00 sati. Nakon izlaganja, priliku da predstave Erasmus program dobiće studenti i osoblje koji su se nedavno vratili sa mobilnosti. Ovo će ujedno biti i prilika da Univerzitet u Sarajevu najavi svoje događaje (Staff week i 12. sajam stipendija) i predstavi aktivnosti koje svakodnevno radi na promociji ovog programa.

ErasmusDays@UNSA, 13.10.2022. – http://www.unsa.ba/novosti/najavljujemo-erasmusdaysunsa

Sajam stipendija, 26.10.2022. – http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/sajam-stipendija

8. međunarodna sedmica obuke osoblja (Staff Week) u organizuje se u periodu od 24-28. oktobara 2022. godine. U sklopu ovog događaja biće održan i 12. sajam stipendija (26. oktobar 2022). Mjesto dešavanja za oba događaja je Rektorat UNSA, Obala Kulina bana 7/II. Tema ovogodišnjeg staff weeka je „Erasmus gone wrong“ gdje će se jednim dijelom posvetiti problemima i izazovima u implementaciji Erasmus mobilnosti.

Registracija je otvorena do 30. septembra (ranija registracija je poželjna radi dobivanja potvrda i započinjanja priprema). Sve informacije i registracija su dostupni na: http://www.unsa.ba/en/research-and-cooperation/international-cooperation/staff-week.