KONTAKTI

NASTAVNICI – Erasmus+ Konkurs za međunarodnu mobilnost: Cartes Arts Consorcium, Španija

POZIV ZA NASTAVNO OSOBLJE        zimski semestar 2024/2025

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

  • Institucija:CARTES Arts Consorcium
  • Država/Grad: Španija
  • Period boravka:zimski semestar akademske 2024/2025. godine.

 

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su ponuđene studijske oblasti: likovna umjetnost; dizajn; konzervacija i restauracija

Deatljnije informacije možete pogledati na slijedečim linkovima:

https://www.escrbc.com/es/

https://cifp.eis.gal/

https://www.escolarte.com/

https://edublog.educastur.es/eaotablon/

https://escoladeartelugo.com/

https://www.esdapc.cat/es/

https://www.escueladeartecorella.com/

https://escueladeartesuperior.educacion.navarra.es/web/

https://easd.es/

https://eapicasso.com/

https://easdburgos.es/la-escuela/la-escuela/

https://www.esapa.org/

https://escolaconservacion.gal/?lang=es

https://feiformacion.com/

 

PRIJAVA:         Prijava se vrši slanjem potrebnih dokumenata na email intrenational@alu.unsa.ba

 

  • Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:
  • 1. Motivacijsko pismo
  • 2.  CV
  • 3. Kopija pasoša

* svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku

 

ROK ZA PRIJAVU:  15. 05. 2024 godine

 

OSIGURANJE je obavezno. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

 

VIZA

stipendija ne uključuje troškove vize, te ove troškove nastavnici snose sami. Dužni ste obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će posjetiti prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

 

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

Za sve dodatne informacije:

Prof. Srđa Hrisafović, prodekan za međunarodnu saradnju –
s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Nađa Softić –
n.softic@alu.unsa.ba

 

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije 

https://alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja/

 

CARTES Brochure:
https://alu.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/12/CARTES-BROCHURE.pdf