KONTAKTI

Erasmus+ Konkurs za mobilnost studenata – Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Poljska View Edit Translate Clone

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
ljetni semestar 2022/2023

POZIV ZA STUDENTE

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

 • Institucija: Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (https://www.asp.krakow.pl/)
 • Država: Poljska
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2022/2023. godine.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Akademije likovnih umjetnosti
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su ponuđene  studijske oblasti:

– Faculty of Painting
– Faculty of Sculpture
– Faculty of Graphic Arts
– Faculty of Interior Design
– Faculty of Industrial Design
– Faculty of Intermedia
– 
Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art

https://www.asp.krakow.pl/international/faculties-and-programmes/faculty-of-conservation-and-restoration-of-works-of-art#!wkirds_pracownia_konserwacji_malowide____na_pod__o__u_papierowym_3.

STIPENDIJA: 2 studenta

 

PRIJAVA:

 • Prijava se vrši online preko linka: https://akademus.asp.krakow.pl/pbl/wymiana/rejestracja/  gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popuniti sa traženim informacija i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Jan Matejko Academy
  (dokument sa detaljnim uputama u prilogu)

 

Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:

 • 1. motivaciono pismo i CV (ENG)
 • 2. portfolio (PDF format)
 • 3. dokaz o poznavanju engleskog jezika – level B1 at least (can be a letter from a home school)
 • 4. prepis ocjena (ENG)
 • 5. learning agreement (u prilogu) – za detaljnije informacije o programu kontaktirati koordinatora odsjeka 
 • 6. application form (u prilogu)

Deatljnije informacije o prijavi na linku: https://www.asp.krakow.pl/international/erasmus-international/how-to-apply

 

ROK ZA PRIJAVU:  21.11.2022. godine

 

OSIGURANJE je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

VIZA: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

 

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Akademije likovnih umjetnosti (BA, MA) – 2 stipendije
 • mobilnost se realizuje:
  • studenti: u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine;
 • prijavljujete se SAMO DIREKTNO putem online platforme,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju i aplikacijski obrazac, moraju imati potpise i pečate (studenti: od prodekana),
 • poštujte zadati rok apliciranja.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije:

Prof. Srđa Hrisafović, prodekan za međunarodnu saradnju – s.hrisafovic@alu.unsa.ba
Nađa Softić – n.softic@alu.unsa.ba

 

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije https://alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja-alu