KONTAKTI

Erasmus Mundus info dan na ALU 16.12.2014.

Info dan o Erasmus Mundus programu na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu: stipendije za mobilnost u akademskoj 2015/2016. godini

Univerzitet u Sarajevu je u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa. Time je Univerzitet u Sarajevu jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je od 2008. godine do danas učestvovala odnosno učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata. Novi projekti su SIGMA, Euroweb, SUNBEAM i GreenTech. Pored ovih, raspisani su konkursi i za JoinEU-SEE PENTA (drugi krug) i ERAWEB, što čini ukupno šest projekata Erasmus Mundusa. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Sarajevskog univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na 55 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Tokom decembra i januara aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost, te u skladu s tim predstavnici Službe za međunarodnu saradnju održat će info dan na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u utorak 16. decembra 2014. godine sa početkom u 12,00 sati.

Lista projekata sa pripadajućim univerzitetima možete preuzeti u dokumentu u prilogu.