KONTAKTI

Godišnja izložba studentskih radova ALU, 12. juli 2023

Jedan od najznačajnijih događaja u životu Akademije je tradicionalna završna Godišnja izložba studentskih radova, koja predstavlja izvrsnu priliku da se predstave i sagledaju rezultati zajedničkog rada nastavnika/ica i studenata/ica, te da se skrene pažnja na buduće nosioce kulturne, obrazovne i proizvodne djelatnosti u oblasti likovne umjetnosti.

Završna Godišnja izložba studentskih radova ALU, otvara svoja vrata za posjetitelje u srijedu, 12. jula 2023. godine u 13:00 časova. Posjetitelji su u mogućnosti pogledati studentske radove, nastale u toku Studijske 2022/2023. godine, koji su izloženi u ateljeima i prostorijama u kojima se odvija nastava na studijskim programima.

Godišnja izložba studentskih radova ALUnudi uvid u različite umjetničke forme, metode i strategije djelovanja kojima se studenti/ce bave i proučavaju ih tokom studija. Kao i svake godine, u sklopu izložbe bit će prezentirani radovi studenata/ica iz oblasti crteža, slikarstva, kiparstva, grafike, grafičkog dizajna, fotografije, multimedije, metodike likovne umjetnosti i likovne kulture, produkt dizajna, konzervacije i restauracije.

Važno je naglasiti, da se preko prezentacije zajedničkog rada želi dati uvid u orijentiranost Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ka zadovoljenju svjetskih kriterija umjetničke edukacije, te težnju ka permanentnom inoviranju nastavnih planova i programa, koji će odgovoriti na izazove savremenih društvenih tendencija i razvoja umjetničke misli.

Dodatne informacije o aktuelnim dešavanjima, životu i radu na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu možete pronaći na www.alu.unsa.ba

Vodič za buduće studente i studentice Akademije likovnih umjetnosti UNSA:
URL: https://alu.unsa.ba/vodic-za-buduce-studente-i-studentice-akademije-…

Datum održavanja: